English      中文

  公司热线  607 - 755 3000

永 佳 产 品

青菜心

白菜心

小白菜

菜心花

 

王白

九白

芥兰

生菜

 

蕹菜

圆苋菜

尖苋菜

红苋菜

 

兰地

青葱

香港菜心

香港芥兰

 

芥兰苗

菜心苗

小白苗

菜旦

 

圆苋苗

尖苋苗

 

永 佳 认 证

  • 1

          我们是永佳 !

我们提供超过30种菜品。

拥有40年以上的经验,我们深感自豪能成为本地其中一家最好的企业,以及在马来西亚深受信赖的供应商。

联系我们

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
607 - 755 3000
607 - 755 1299
 PTD 8552, Batu 44 1/2, Jalan Johor,86200 Simpang Renggam, Johor, Malaysia.